Το Zaffron Με Μια Ματιά

Μπορεί μία εικόνα να ισούται με χίλιες λέξεις. Σ’ έναν προορισμό όμως σαν το Zaffron ακόμα και οι εικόνες μπορούν να μεταφέρουν ένα μόνο μέρος της μαγείας και της δύναμης της εμπειρίας διαμονής. Για όποιον το έχει επισκεφτεί, είναι η ευκαιρία να φέρει ξανά στο μυαλό του στιγμές και αναμνήσεις. Για όποιον πάλι σκέφτεται να το επισκεφτεί, είναι η ιδανική πρόγευση λίγο πριν το πρώτο “καλώς ήρθατε”.

Το Zaffron Με Μια Ματιά

Μπορεί μία εικόνα να ισούται με χίλιες λέξεις. Σ’ έναν προορισμό όμως σαν το Zaffron ακόμα και οι εικόνες μπορούν να μεταφέρουν ένα μόνο μέρος της μαγείας και της δύναμης της εμπειρίας διαμονής. Για όποιον το έχει επισκεφτεί, είναι η ευκαιρία να φέρει ξανά στο μυαλό του στιγμές και αναμνήσεις. Για όποιον πάλι σκέφτεται να το επισκεφτεί, είναι η ιδανική πρόγευση λίγο πριν το πρώτο “καλώς ήρθατε”.

ZAFFRON RESORT      ΔΙΑΜΟΝΗ      ΦΑΓΗΤΟ      TOKYO JOE